Računovodstvene usluge

U Abak Aktivi pružamo profesionalne računovodstvene usluge i rješenja po mjeri svakog klijenta. Naša stručna znanja i dugogodišnje iskustvo u radu s poduzećima iz različitih djelatnosti čine nas kvalitetnim i pouzdanim partnerom vašeg poslovanja.

 • Izrada kontnog plana i računovodstvene politike prilagođene vašim potrebama
 • Vođenje financijskog knjigovodstva (dnevnik i glavna knjiga) te analitičke evidencije i drugih pomoćnih knjiga
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa, obračun poreza na dodanu vrijednost, sve potrebne radnje za povrat PDV-a
 • Knjiženje blagajne (uplatnice, isplatnice, blagajničke izvještaje)
 • Vođenje popisa dugotrajne imovine (osnovna sredstva) i sitnog inventara s obračunom amortizacije
 • Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva (prema dogovoru s klijentom)
 • Saldakonti kupaca i dobavljača – pružamo mogućnost tjednog slanja otvorenih stavki (prema dogovoru s klijentom), radimo usklade s kupcima i dobavljačima
 • Obračun plaća – izrada naloga za plaćanje poreza, doprinosa, neto plaća i obustava; izrada propisanih izvještaja te njihovo predavanje nadležnim institucijama
 • Izrađujemo interne mjesečne izvještaje vlasnicima i rukovodstvu poduzeća kako bi što bolje mogli pratiti poslovanje svog poduzeća (prema potrebi i dogovoru)
 • Izrada završnih računa (prijave poreza na dobit, godišnji financijski izvještaji za svrhu javne objave i bilješke)
 • Interna kontrola cjelokupnog poslovanja ili po segmentima ovisno o zahtjevima i potrebama klijenata

Obratite nam se s povjerenjem za sve vaše računovodstvene potrebe!

accounting, flash drive, keyboard-1112920.jpg

Računovodstvene usluge pružamo na području cijele Hrvatske, zahvaljujući On-line poslovanju.

Računovodstvo podrazumijeva poznavanje brojnih kompleksnih procesa koji zahtijevaju stručan, analitičan i detaljan pristup kako bi se osigurao zdrav rast poduzeća te se s razlogom naziva jezikom poslovanja.
Razvoj strategija poslovanja, učinkovito raspolaganje resursima, donošenje informiranih odluka, praćenje rezultata i prepoznavanje rizika samo su neki segmenti poslovanja koje ovise o dobro vođenom računovodstvu.

Scroll to Top