Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 43/23)

U Nar. nov., br. 43/23 od 21. travnja 2023. objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, koji je stupio na snagu 22. travnja 2023. godine.

Ovim izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (mijenjaju se čl. 47. st. 2. toč. g) i h)), razdoblje primjene snižene stope PDV-a od 5% na isporuke prirodnog plina, grijanja iz toplinskih stanica te ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke produžuje se do 31. ožujka 2024.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top