Neisplata plaće i rok za JOPPD obrazac

Rok za podnošenje JOPPD obrasca u slučaju neisplate plaće ostao je nepromijenjen.

U slučaju neisplate plaće JOPPD obrazac se dostavlja na dan kada nastaje obveza poreza na dohodak i doprinosa, a to znači posljednji dan u mjesecu za prethodni mjesec.

Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, pored ostalih izmjena, izmijenjen je i čl. 92. te je st. 4. propisano da se plaća, naknada plaće i ostali primici isplaćuju u rokovima određenim kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Obveza obračuna, obustave i plaćanja predujma poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja nastaje na dan isplate plaće/istodobno s isplatom plaće. Međutim, ako poslodavac nije isplatio plaću na dan dospjelosti, a obvezan je radniku prema Zakonu o radu dostaviti obračun iznosa koji je bio dužan isplatiti, predujam poreza se obračunava i dospijeva na naplatu istodobno kada nastaje obveza dostave obračuna o dospjelom, a neisplaćenom primitku. S obzirom da je poslodavac taj obračun obvezan dostaviti do kraja mjeseca u kojem je dospjela plaća, proizlazi da predujam poreza na dohodak za neisplaćenu plaću treba uplatiti do kraja mjeseca za prethodni mjesec. Ista je odredba propisana i uz doprinose za obvezna osiguranja koji, u slučaju neisplate plaće do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, dospijevaju na naplatu do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Vezano uz rokove podnošenja JOPPD obrasca pri isplati/neisplati plaće napominjemo da su oni ostali nepromijenjeni. Sukladno Pravilniku o porezu na dohodak, isplatitelj plaće, kao obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa, podnosi JOPPD obrazac na dan isplate primitka, ili najkasnije sljedeći radni dan. Međutim, u slučaju neisplate plaće JOPPD obrazac se dostavlja na dan kada nastaje obveza poreza na dohodak i doprinosa, a to znači posljednji dan u mjesecu za prethodni mjesec. Kada se neisplaćena plaća isplati radniku, isplatitelj je obvezan podnijeti JOPPD obrazac do 15. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca isplate.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top