Izjednačene su isplate na žiroračun i tekući račun

Od 1. siječnja 2023. na snazi su izmijenjene odredbe propisa o porezu na dohodak, kojima se, u poreznom smislu, isplate fizičkim osobama na tekući račun izjednačavaju s isplatama na žiroračun. Drugim riječima, svi primici fizičkih osoba za koje je ranije bila propisana obveza isplate na žiroračun, od početka ove godine mogu se isplaćivati i na tekući račun, odnosno brisan je uvjet njihove isplate isključivo na žiro račun. Propisi su izmijenjeni u cilju administrativnog rasterećenja poreznih obveznika koji ostvaruju dohotke iz više izvora, te pojednostavio način isplate i smanjili dodatni troškovi.

Načini isplate primitaka fizičkim osobama uređeni su čl. 86. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16 – 151/22; u nastavku: Zakon) te čl. 92. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17 – 3/23; u nastavku: Pravilnik). Prije posljednjih izmjena navedenih propisa, kao osnovni način isplate primitaka bio je propisan žiroračun, a kao iznimke bili su propisani primici koji se mogu isplatiti na tekući račun (npr. plaće, dohodak od kapitala i dr.), te u gotovini.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 151/22) izmijenjen je čl. 86. Zakona, a Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 1/23) izmijenjen je čl. 92. Pravilnika na način da je riječ žiroračun zamijenjena izrazom „račun za plaćanje sukladno propisu kojim se uređuje platni promet“. Time je isplata primitaka na tekući račun izjednačena s isplatom na žiroračun, te se od 1. siječnja 2023., od kada su navedeni propisi stupili na snagu, i isplate onih primitaka za koje je ranije bila propisana obveza isplate na žiroračun mogu, osim na žiroračun, isplaćivati i na tekući račun.

Dakle, od početka ove godine, omogućena je isplata i na tekući račun:

  • drugog dohotka (npr. ugovori o djelu, autorske naknade, naknade članovima nadzornog odbora, upravnih vijeća, i sl.),
  • primitaka od najamnina i zakupnina (dohodak od imovine),
  • darovanja za zdravstvene potrebe radnika i drugih osoba.

U vrstama primitaka za koje je i ranije bila propisana obveza isplate na tekući račun nema promjena, te se i nadalje na tekući račun isplaćuju plaće, dohodak od kapitala (dividende/udjeli u dobiti, kamate i dr.), stipendije, i dr. Nema promjena ni u primicima koji se mogu isplaćivati u gotovini, te se u gotovini i nadalje može isplaćivati većina neoporezivih primitaka radnika (prigodne nagrade, naknade troškova službenih putovanja, potpore radnicima i dr.), osim paušalne naknade za prehranu, nagrada za radne rezultate, naknade troškova smještaja koji se isplaćuju radniku i naknade troškova redovne skrbe djece za koje je i ostala propisana obveza isplate na tekući račun radnika.

Leave a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Scroll to Top